Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KERKELIJKE EN BIJZONDERE INSTELLINGEN VAN WELDADIGHEID TEGEN DE VOORGEDRAGENE ARMWET VERDEDIGD

DOOR

C. H. VAN HERWERDEN, CHZ.

Theol. Doet. en Predikant te Groningen.

»e opbrengst ten voordeele van het Gasthuis der Hervormde ntakonie.

TE GRONINGEN, BU W. BOEKEREM.

1851.

Sluiten