Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat.et-S»a die pogingen van onderscheidene .&akoniebesturen. zij, laten wij in 't midden.

Ook, waaruit zij voorkomen»

Of de bedoelde wet regtens op hrtar toepasselijk zij, laten wij V*or als nog daar.

Die willekeur kon wel eens geen willekeur agn*

Maar eene armbelasting blijft het donker verschiet» wanneer men de diakonian door wetten in de hartader aantast, en hare bron, de liefde, stopt!

De Wetgever wil de beek leiden, en verfctopt daarbij de bron. Hij wil de plant snoeijen, en woftdt haar in den wortel.

• Ben enkel woord nog ten slotte b\jidit eerste punt van beschouwing.

Als wij al, ytifc wet is, van het gebied der vrije liefde willen hebben verwijderd , zien, wij twee dingen niet voorbij.

1. Dat eene armverzorging, min of meer in het groot gevoerd, ;80bdat er van eene instelling van weldadigheid sprake zijn kan, aan zekere voorschriften: fin verordeningen moet gebonden zjjn»

Paulus zegtfcs» Laat alle dingen met orde geschieden."

Die voorschriften en verordeningen moeten dan echter, gelijk later zal. worden aangetoond, niet YW* eene vreemde, dwingende magt, maar van de vrije vereeniging uitgaan, die de eene of andere instelütig van weldadigheid in 't leven roept.

2. Wij willen in 't geheel niet ontkennen, dat het burgerlijk bestuur niet ook vele goede en schoone

Sluiten