Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de vergadering van de maand Januari, geven zij op, wat haar tot afsluiting der rekening over het afgeloopen jaar ontbreekt, waarin, op autorisatie der Algemeene Vergadering, door de Commissie van Financiën wordt voorzien.

Naar aanleiding der bepalingen van Art. 16 van het Algemeen Reglement, wordt aan de Sub-Commissie der Nieuwe Kerk, als tot welke Kerk behooren de vertrekken bij dat artikel bedoeld, bgzonder opgedragen de uitvoering van hetgeen daarbij is voorgeschreven, en de voldoening der daaruit voorspruitende kosten, en zulks voor zoo ver yjjt in een of ander üst-op andere wijze wordt voorzien.

De Beambten zijn: de Amanuensis van den Kerkeraad;

^ Rn^P mu-W P«winr,ia.al Kpr1f-hpsfainj^-»wi^k£laasi8-ett ""van*den Kerke-raad (waartoe is aangewezen de Koster

van de Nieuwe-Kerk); de Amanuensis van Secretarissen der Commissie ; de Boekhouder; de Architect;

de Opzichter over de Kerken en Gebouwen ; Xcyp*^-^

de Toeii&bt-htrniïér over de Orgels; '

de Bode van de Commissie ter Vermeerdering; tevensten

dienste van het Midden-bestuur van Collectanten; de Kosters; de Voorlezers ; de Organisten; de Orgeltreders ;

Sluiten