Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Asi. 62.

Aan de besluiten der Algemeene Commissie, wier uitvoering aan de zorg der Sub-Commissiën wordt opgedragen, wordt door haar getrouwelijk gevolg gegeven; terwijl zij verplicht zgn, aan de Commissiën ter Bezuiniging en ter Vermeerdering, zooveel mogelijk, al zulke inlichtingen en schriftelijke opgaven te verstrekken, als deze zullen behoeven.

Art. 63.

Geen Kerk-gebouw wordt door eenige Sub-Commissie ten gebruike afgestaan, dan met toestemming van de Algemeene Commissie.

Abt. 64.

Geene Sub-Commissie doet eenige openlijke kennisgeving aan de Gemeente. Alle mededeelingen, ook die eene bijzondere Eerk betreffen, gaan uit van de Algemeene Vergadering.

Abt. 65.

Aan de Sub-Commissiën is respectievelijk opgedragen :

a. het onderhoud van de Kerk gebouwen met hun mobilair, tenzij omtrent dit laatste anders mocht zgn bepaald, en dat van de Begraafplaatsen, met uitzondering van die graven, waarover het Rijk zich het toezicht heeft voorbehouden, alsmede het verhuren en onderhouden der gebouwen, tot de Kerken behoorende.

b. de zorg voor de verlichting, het schoonhouden en luchten der Kerken.

c. het toezicht over de Kerkelijke Beambten, voor zoo veel te dien aanzien geene andere bepalingen bestaan.

d. de keuze van en het toezicht over de Leveranciers en Werkbazen.

Sluiten