Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Voorlezers;

de Organisten ;

de Orgel treders;

de Deur-waarders;

de Plaats-bewaarders en Bewaarsters;

de Graven-makers, (voor zoo verre die betrekking nog

niet is opgedragen aan de Kosters);

de Graven-makers-knechts;

de Bedienden tot bet schoon honden der Kerken.

Aet. 90.

De Amanuensis des Kerke-raads, de Voorlezers en Organisten worden door den Kerke-raad benoemd. Alle andere Beambten door of van wege de Commissie, als:

door de Algemeene Vergadering:

de Amanuensis, van Secretarissen en de Bode der Com-

' missie (deze laatste uit de Plaats-bewaarders),

op voordracht van de beide Secretarissen; de Bode van de Commissie ter Vermeerdering,

op hare voordracht nit de Plaats-bewaarders; de Boekhouder,

op voordracht van de Commissie van Financiën; de Opzichter over de Kerken en Gebouwen, na oproeping

van Sollicitanten ; de Toezicht-houder over de Orgels,

op voordracht van de Commissie tot de Orgels; de Kosters, als bepaald is bij Art. 93 en 94 ; de Graven-makers (bjj Art. 89 vermeld),

op voordracht van de Sub-Commissiën tot de Kerken; de Deur-waarders, Plaats-bewaarders en Bewaarsters,

op personeele voordracht van één der leden, volgens

Art. 95.

Sluiten