Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen, dat door de tegenstrevers het jaar van verwarring werd genoemd; terwijl juist uit die zoogenaamde verwarring de orde geboren werd, ja zonder die verwarring niet zon hebben kunnen bestaan. Mag men anderen vertrouwen leeren schenken aan iets dat geen vertrouwen verdient, en is men in dat geval uit liefde tot den naasten niet ten duurste verplicht dat vertrouwen te schokken, al is het ook dat de gedachte onaangenaam is anderen uit de stille en aangename rust te trekken door den noodklok te moeten luiden ? Is men in deze zaak m. i. getrouw, dan gaat de maatschappij een nieuw tijdperk in; „ja," zegt gij, „maar een, tijdperk des doods," — „ neen " zij is, zij verkeert in een tijdperk des doods, doch door die heilzame verandering treedt zij in het „leven." Er kan dan geen sprake zijn van het brengen op de bijz. Chr. school, van een bepaald wel afgerond stelsel van Godsdienst, een stelsel dat de vertegenwoordiger, volgens' uwe bewering moet zijn van den geheelen antieken geest, van het gothisch bouwsysteem der middeleeuwen, maar een ernstig streven •om al het onderwijs, (dat in eene goede lagere school niet anders dan, ontginnend mag wezen) dienstbaar te maken aan waarachtige opvoeding, overeenkomstig de behoefte eener Christelijke Natie. Gij verlangt voor de lagere school een man —• hij nr-ge overigens zijn, wat hij wil, vroom catholiek, vroom orthodox, vroom modern — dat hij zij een man, met een innig vroom, liefderijk hart, dat hij de liefde erkenne, als het grond-

Sluiten