Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogen te hebben gehad, al waren onze begrippen verscheiden; mocht dit woord voor U niet geheel verwerpelijk zijn, maar door 's Heeren goedheid zooveel bij TT vermogen, dat gij de besprokene waarheden aangaande Opvoeding en Onderwijs, overeenkomstig Gods "Woord getrouw gingt onderzoeken.

En -hiermede heilwenschend,

WelEdele Heer! Uw Dienstw. Dienaar, De Schrijver.

Sluiten