Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERNARDUS LEDEBOER.

R. N. L.

EENE LEVENSSCHETS,

ZIJNEN VEEL GEACHTEN BROEDER

LAMBERTU& VINCBKTIUS LEDEBOER, BERN8. Zn

HEERE TAN LANGENBR UGGEN,

TER GELEGENHEID ZIJNER ZEVENTIGSTE VERJARING 18 JUNIJ 1865

OPGEDRAGEN DOOR

A. M. LEDEBOER,

M. D.

PEVENTEE. 1 8 6 5.

(Niet in den handel.)

Sluiten