Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Orphan-Asylum, that I might see the course of in„struction pursued through Holland."

De bisschop van London bragt hem nit Engeland, de heer de Eichelieu nit Frankrijk, een bezoek, en hoevelen niet, waarvan ik menige anecdote zon kunnen verhalen, en die hij somwijlen, zooals de geleerde Dr. Bogue, Tholuck en anderen aan zijn tafel ontving. — De graaf Ver Huell bezocht hem altijd, zoo vaak hij aan Holland een bezoek bragt. Hij stond voortdurend met hem in briefwisseling en ontving door hem van zijn landgoed de Kemnade achter Doetichem, menig wildgeschenk. Zie verder „Leven en Karakter van C. H. graaf Ver Huell," Amsterdam 1847, Dl. 2, blz 412.

Werkzaam, vriendschaphoudend en in alles wat het goede werken kon tot in zijne hooge jaren deelnemende, wekte hij door zijnen invloed nog dikwerf anderen op tot het daarstellen van belangrijke ondernemingen.

Zoo herinner ik mij, dat toen er sprake werd van het bouwen van eene nieuwe Zuiderkerk en de voorbereidende werkzaamheden daartoe waren opgedragen aan de heeren Mr. A. T. Prins en L. B. Ledeboer (' 8)> beide leden van de kerkelijke commissie, toen deze reeds een eindweg gevorderd waren, men voor de dnderneming begon terug te deinzen, uithoofde der geldelijke bezwaren 'waarin ons land toen gewikkeld was.

Door deze heeren geraadpleegd, was zijn gevoelen niet te vertragen, de mogelijk geldige redenen niet

Sluiten