Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en van Geertruijda Paulina Mees. Hij huwde 12 Mei 1819 Catharina Elisabeth Cantier Certon. Sedert vele jaren lid van den gemeenteraad en van de Kamer van Koophandel, enz. verzocht hij einde 1862 voor laatstgenoemde betrekking niet meer herkozen te worden. Een marmeren gedenksteen in de nieuw gebouwde Zuiderkerk prijkt met zijn naam. (19) Over den oorsprong van den naam en van het wapen van dit geslacht bestaan overleveringen. Den naam zeiven vinden wij verschillend geschreven, nu eens Leijdebur, Ledebur, Ledebuer, dan Ledebuhr, Ledebour enz., eerst om 1680 schreef men in de Nederlanden Ledeboer. Zie Ravensbergische Merkwürdigkeiten, Minden 1749, Th. II, s 4 en Geschichte des Bürgschlosses Ravensberg in Westfalen van Friedrich Muller. Osnabrück, 1889 s. 10. De hoogleeraar J. van Vloten gaf eene conjectuur op de Etymologie van den naam in de verslagen en mededeel, der Vereeniging tot beoefening v. Overijssel^ Regt en Geschiedenis. Deventer, J. de Lange, 1862. 2 st. bl. 9.

De kruistogten maakten door de menigte der ridders die deze bijwoonden, het aannemen van toenamen noodzakelijk. Zoo als dan ook om dien tijd volgens de Beschreibung und Geschichte des Hochstifts Osnabrück van ü. J. E. Stuve, Osnabrüok llt9 s. 186. „Die adelichen Creutsbrüder Zunahmen an„nahmen, wie dan die Nahmen der noch blühenden „Familiën von Bar,... von Ledebur,... zu erst in den „Urknnden diezer Zeit vorkommen P" Zie mede Möser 1. c, Th. III. s. 81.

Het von tegenwoordig b"j de Duitsche linien in gebruik, werd eerst in de 17e eeuw aangenomen. C. F. F. v. Strantz, Geschichte des Deutschen Adels. Breslau 1858, I Th. S. 76 getuigt: „Noch fiber das

Sluiten