Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Beteekenis der Pers.

Drie machten zijn er die de menschen leiden, de kerk, de school en de drukpers.

De invloed van de kerk gaat eiken rustdag uit door de prediking.

De school geeft leiding aan het opkomend geslacht ongeveer tot aan het 13de jaar der kinderen.

Overigens regelt zich de gedachtenwereld der menschen naar hetgeen de drukpers van dag tot dag in couranten en 'geschriften aanbiedt.

Geen huisgezin waar haar invloed niet wordt gevoeld ; geen vader of moeder, geen zoon of dochter die niet onder doorloopenden invloed staat van hetgeen de bepaalde couranten, die zij lezen, meedeelen.

Met het nieuws worden de beschouwingen over hetgeen is voorgevallen gelezen; te gelijk met de berichten van allerlei aard leest men de oordeelvellingen van de couranten die men leest.

En zoo oefent de drukpers invloed op elk huisgezin op het godsdienstig, maatschappelijk en persoonlijk leven van iedereen.

Zelfs probeert men in de meeste gevallen niet eens zich de zaken anders voor te stellen dan in de gelezen couranten geschiedt en worden de meeste beschouwingen en leeringen door het grootste deel der lezers onvoorwaardelijk aangenomen zooals ze zijn beschreven.

Elk ledig oogenblik dat men van zijn handenarbeid uitrust en in de huiskamer saam is, wordt door vader of

Sluiten