Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij H. DE HOOGH is wederom voorhanden:

ZONDAGSCHOOL-ROOSTER VOOR 1868.

Prijs per vel 5 Cts.; 25 vel / 1,— ; 100 vel ƒ 3,50.

WITTE KAARTJES.

Prijs per vel van 52 stuks 5 Cts.; 25 vel ƒ 1,— ; 100 vel ƒ 3,50.

ROODE KAARTJES,

gedrukt op zwaar Rood Karton.

Prijs per vel van 10 stuks 5 Cts.

ROODE KAARTJES, met Plaatjes en Bijschrift van Ds. J. J. L ten Kate,

Prijs per vel van 10 stuks 15 Cts.

Het doel der uitgave van dezen Booster is den arbeid der Zondagschool-onderwijzers gemakkelijker en meer gelijkelijk te maken. Daar vooral. waarin éénc stad meer Zondagscholen zijn , zal het nut van het gebruik van dezen rooster bijzonder blijken, omdat er dan meer eenheid is en de Onderwijzers vooraf met elkander het te behandelen onderwijs nagaan. Elk vakje, dat gemakkelijk afgeknipt en des Zondags te voren uitgedeeld kan worden, behelst de geschiedenis, die besproken zal worden; voorts een tekst en een psalm of gezang, die op het onderwerp betrekking hebben. Als belooning voor het goede kennen der teksten enz. kan men den kinderen WITTE en ROODE kaartjes geven. De witte kaartjes behelzen een enkelen tekst. Tien witte kaartjes geven regt op één roode, en vijf roode op een prijs. Deze witte en roode kaartjes zijn bij den Uitgever dezes zeer goedkoop te krijgen. Deze Zondagschoolrooster is iets anders ingerigt dan vroeger, daar er meer acht geslagen is op de Christelijke feestorde. Zoo b. v. wordt op de zeven Zondagen voor Paschen uitsluitend de Lijdensgeschiedenis onzes Heeren behandeld. Overigens is, zooveel mogelijk, voor een geregelden gang gezorgd. Daar waar de overgangen een weinig groot moesten zijn, zal de Onderwijzer het noodige wel inlasschen.

Sluiten