Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zer zondenschuld. — En zou zelfs de dood niet bij verrassing kunnen komen? Mijne Lezers! wat zult gij zeggen als hij komt? zijt gij bereid? of verschrikt en verontrust u dit denkbeeld? ziet toe, dat het wel bij u zij: wilt gij weten, wat ik u en mij zelve toebidde? het is dit, dat gijlieden en ook ik met onzen Heiland en met zijne dienaar Stephanus zeggen mogen: In uwe handen beveel ik mijnen geest! en dat wij stervende voor eeuwig des Heeren mogen zijn!

Sluiten