Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drikszoon, te Oei at op Saparoea, en een Predikant, t. w. J. H. Follinus, te Coromandel, alsmede in 1680 een te Suratte, en een te Nonssalant, t. w. /. Butenius. — In laatstgemeld jaar bezocht de Predikant S. Dankaarts reeds de Aroe-eilanden en de Keij-eilanden, en was hij voornemens ook Timor en Solor te bezoeken , ofschoon het niet blijkt dat hij te Timor geweest is. In 1668 ging echter de Predikant G. Sem in bezoek naar Timor. — Zoo werd er in 1644 een Predikant geplaatst, t. w. J. J. Brund, te Kaibobo op Ceram. Deze deed met den Ambonschen Gouverneur A. de Vlaming van Out»hoorn in 1651 een' der befaamde Hongi-togten mede, en bezocht toen de eilanden Saparoea, Haroehoe, Noussalaut, Ceram, Boeroe, Manipa en Boano , alwaar toen reeds eenige Christenen waren. — De Aroeen Keij-eilanden werden later ook bezocht door de Predikanten J. Fertregt, J. J. Brund en F. Valentijn. — In 1673 werd er nog eens een Predikant op Ceram geplaatst, t. w. A. Struijs.

In 1Ö30 telde de gemeente te Batavia slechts 31 ledematen, doch in 1635 waren er reeds 700. Ook waren er toen reeds (1635) 4 Predikanten, waarvan er één voor de Portugésche en Maleische gemeenten bestemd was. — In gezegd jaar 1630 was er mede eene School voor jongens, bevolkt met 92 kinderen, en bestuurd door den meester Carpentier en later door den meester O. IJ. van Santen, en eene Meisjes-school, bestuurd door den meester J. van den Broek.

Voorts werd in dit jaar (1630) op 1 Augustus de eerste steen gelegd voor een Weeshuis te Batavia.

De geschièdenis leert ons, dat er, behalve Predikanten,

Sluiten