Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ln 1678 was de Portugésehe kerk te Batavia, waarmede in 1651 begonnen was, voltooid.

In 1675bragt«f. Ferevra, nu Predikant geworden, AePsalmen in het Portugeesch over en berijmde ze in deze taal.

In dit jaar werd ook beslaten, om de Maleisehepreken van den Predikant F. Caron van Amboina (1661—1674) te laten drukken, gelijk ook in 1680 die van den Predikant WiUens van Amboina (1615—1625) gedrukt werden. — De preken van Caron werden in 1735 tot een getal van 1000 exemplaren herdrukt.

In dit zelfde jaar (1675) werden ook de Sangier-eilanden kerkelijk bezocht. De Predikant van Ambon C. de Leeuw preekte ook in de Sangiersehe taal, en «teldeeen Vraagboekje in deze taal op. De Predikanten J. Monlanus en O. Peregrinus van Amboina plaatsten er Schoolmeesters en een' Krankbezoeker, bij gelegenheid van hun bezoek aldaar in 1675 en 1680.

In het jaar 1678 beginnen de Bezoekreizen der Predikanten meer geregeld plaats te grijpen, en trachtte men overal, waar zich kleine gemeenten vestigden, Predikanten derwaarts in bezoek af te zenden.

Zoo werden er in 1678 en 1679 voor het eerst Predikanten , t. w. J. Maxwel en J. Du Bois, naar Sumatra's Westkust gezonden, terwijl de Residentie Bantam toeti ook voor het eerst door een' Predikant, t. w. M. Leijdecker, bezocht werd. — Kort na 1620 was erte2?a«tam reeds een Krankbezoeker voortdurend werkzaam. — In 1680 weid de Predikant C. Manteau over Java in dienstreis gezonden.

Sluiten