Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder de Predikanten die van 1620 tot 1721 in Oost-Indie gewerkt hebben, zijnereenigen, die zich door het vervaardigen van Woordenboeken hebben verdienstelijk gemaakt. De Predikanten van Batavia, J. Heurnius en S. Bankaart», en de Ambonsehe Predikant, C. Wiltens, vervaardigden Woordenboeken in het MaleiscA en NederduitscA en Nederduitsch en MaleiscA in 1623 en volg.; zoo ook de Predikant F. Gueynier te Batavia, die in 1677 Octrooi erlangde om een MaleiscA Woordenboek te doen drukken, en wiens arbeid door den Predikant J. van der Vorm in 1708 herzien en vermeerderd werd. Door zekeren Bavid Haaks werd zoodanig werk ondernomen in het Maleisch en Latijn. Van den Predikant C. Wiltens is ook afkomstig het Kerkelijk Plakkaalboek, A». 1722 te Amsterdam gedrukt. De Predikanten M. Leijdecker en F. Valentijn vervaardigden ieder een groot Lexicon Malaijo-Belgicum in folio. De Predikant 8. Kat bezorgde een Lexicon in het CingaleescA en Nederduitsch en NederduitscA en CingaleescA. — Onder degenen, die de Heilige Schrift of gedeelten er van vertaald hebben, bekleeden de Predikanten Leijdecker, Valentijn, Fereira, en Op den Akker eene eerste plaats. Hierop volgen de Predikanten B. Brouwer en N. Hodenpijl te Ambon, S. Kat en W Conijn te Ceylon, — zekere Albert Beul en Van Hazel, (beide katstgemelde geen Predikanteu), — en J. Bogerius en van der Vorm van Ambon. De Predikant Valentijn heeft ook een tweede Bijbelvertaling in HoogerMaleisch bezorgd, die, evenmin als zijne Laag-Maleische vertaling, nooit in druk verschenen is. Volgens hem, werd de Bijbelvertaling van M. Leijdecker voorgetrokken, omdat deze Leeraar tot zwager had den toenmaligen Raad-ordinair, later Opperlandvoogd, A. van Bieb eek. Door den Predikant J. Roman te Batavia werd een

2*

Sluiten