Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1751 zag men weder een' hoogst-belangrijken arbeid in het licht verschijnen, t. w. de vertaling van het Nieuwe Testament in het Malabaarsch.

Toen in dit jaar (1751) het landgoed Buitenzorg door den Gouverneur-generaal tot verblijf gekozen werd, ging men over om ook aldaar een' Krankbezoeker te plaatsen.

Zoo werd er ook een jaar later. voor het eerst een Krankbezoeker geplaatst bij de gemeente te Rembang.

In het jaar 1752 deden de Predikanten J. G. Relotius en H. S. van der Veen, bezaekreizen naar Ambon en Banda, en de Predikant L. A. Behmer naar Bantam , gelijk ook de Predikant S. Columba naar Cheribon, — en in 1753 de Bataviasche Leeraars S' Hierna en J. C. Mahlstede naar Javds Oostkust en Bantam.

In het jaar 1753 werd er weder een Predikant, t. w. C. Muller, in bezoekreis naar Timor gezonden, gelijk de Predikant N. Brouwer in 1759 derwaarts gezonden werd.

In 1754 werd er een Krankbezoeker geplaatst in het pas-opgerigt Nieuw hospitaal, bij het fort Noordwijk, buiten de stad Batavia, en in 1755 voor 't eerst een Predikant , t. w. J. W. Swemmelaar, te Samarang. — Ook werden er weder Predikanten van Batavia in bezoekreis naar Cheribon, en een jaar later naar Tagal, gezonden.

In 1755 werd de Kweekschool of het Seminarium (Theologicum,) waarvan we de oprigting in 1642 vermeld vinden, weder ingetrokken, omdat het aan de verwachting niet voldeed.

In 1756 werd het Maleisch Oude Testament te Batavia

Sluiten