Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Zendeling W. F. Ploegman werd in het jaar 1834 te Sumanap geplaatst.

Te Buitenzorg werd sedert 1830 tot 1833 de kerkelijke dienst verrigt door den Proponent bij de Waalsche gemeente O. A. Boulet, in particuliere dienst van wijlen den Commissaris-generaal J. van den Bosch; terwijl men in 1834 te Menado werkzaam vindt den Zendeling van Padang, G. J. Ilellendoorn.

De Heer O. A. Boulet werd in 1834 benoemd tot Predikant bij de Maleische gemeente te Batavia, doch heeft zijne dienst nimmer aanvaard, zijnde hij in Pebruarij 1834 naar Nederland vertrokken.

In het voorgaande jaar (1833) werd de Predikant W. C. Slingerland Conradi tijdelijk naar Padang gezonden. Deze was er echter slechts eenige maanden werkzaam, t. w. van Maart tot December 1883, toen hij wegens ziekte met verlof naar Nederland vertrok.

Na zijn vertrek werd de Zendeling F. Hartig in 1834 te Padang aangesteld.

De Predikant Conradi bezocht op zijne reis naar Padang de gemeente te Benhoelen.

In gezegd jaar 1834 werd de Zendeling wd. Leeraar van Ternate, J. C. Jungmichel, als zoodanig vervangen door den Zendeling J. E. Hbveker.

De Predikant van Batavia, N. Pluim Meniz, deed in dit jaar eene bezoekreis naar Krawang, de Preanger-Regeulschappen en Cheribon.

In 1835 werd er voor het eerst een Zendeling^leeraar geplaatst op Borneo, t. w. H. C. Werth, en in 1836 de Zendeling William Arms, die nog in dit zelfde jaar door

Sluiten