Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C

gevlogen van de gevangenis) waaruit zij nu verlost is;

8 omdat zij nu eene ongestoorde gemeenschap met haren Heer door een volmaakten onbelemmerd geloof genieten mag. Het aanschouwen is wel nog niet daar, maar het geloof, dat zoo wak en beginnend was hier beneden, is volkomen, helder en stijgt tot de hoogste trap — maar het blijft in den tusschenstaat in eenen zekeren zin nog een periode van geloof. In de vervulling van hetgen zij gelooft heeft toen zy nog in den kerker inhet ligchaam des doods was, heefViij de zekerste waarborg dat ook datgeen zal vervuld worden dat zij nu ook met veel helderder envolkomener geloof genieten mag, de opstanding des vleesches namelijk enhettoekomstig aanschouwen van haar God in heerlijkheid, in gemeenschap met alle uitverkorenen. Nu komt de dag Cheisti - de dag der opstanding der regtvaardigen ; nu verandert het geloof in aanschouwen ; nu eerst en niet vroeger geschiedde • genadige vergelding Luc. XIV: x4- * Thess. I: .7 Nu wordt vervuld wat reeds in den kerker was eeloofd: uit het vleesch mag de geloovige nuzi/n tel aanschoten, (r Joh. III: * Job XIX: 26)dat is die zaligheid die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen menschenhart is opgeklom men ; nu en niet vroeger wordt vervuld wat Pethus ook de toegebragte genade noemt 1 Petr. I: iö. Eeuwig in de nabijheid, in de tegenwoordigheid van zijn God en Heer zal hij uw aangezet , 0 God, in geregtigheid aanschouwen, met uw beeld verzadigd worden als hij zal op waken, d.i. ^deopstomding (Psalm XVII: i5; nu geniet hij ten volle wat hij

Sluiten