Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de stellige bewoordingen geloof te willen ontzeggen, waarmede de Heer tak vree zijnen afkeer betuigt van de leer, in de door mij medegedeelde aanteekening van een' Roomsch' Candidaat in de letteren gepredikt. Alleen zij het mij vergund te twijfelen, of op een Instituut, waar de Hervorming in zulk een Hcht wordt voorgesteld, den kweekelingen wel die dankbare eerbied voor de nagedachtenis van den onsterfelijken grondlegger van den Nederlandschen Staat kan worden ingeprent, die, naar mijn inzien, elk' opregt' Nederlander behoort te bezielen.

Sluiten