De vrije beoefening der godgeleerdheid onzer dagen, gegrond in de Heilige Schrift

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar