Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaan blijft; wanneer alle andere eenheid zal gebleken zijn eenerleiheid te zijn1,-en wanneer alle losbandigheid zal zijn beteugeld.

De eenheid der Schrift is eene eenheid bij de grootste verscheidenheid. Wie onzer weet het niet, dat er een andere toon gehoord wordt in de boeken van Mozes dan in de Kronijken? wie onzer weet het niet, dat de toon der Profeten onderscheiden is van dien der Psalmen ? welk een onderscheid tusschen de boeken van Salomo en het boek van Jozua, en welk eene verscheidenheid openbaart zich nog in die boeken zeiven! Wie die met een eenigzins opmerkend oor den toon heeft opgevangen, die er door de Psalmen ruischt, wie, die met oplettendheid die 150 psalmen heeft gelezen en herlezen, heeft niet daarin eene verscheidenheid bespeurd, heeft niet kunnen opmerken de verschillende zangers, die ze gezongen hebben, en heeft niet kunnen hooren of de koninklijke zanger naar Gods harte dan wel of een Azaf of de kinderen van Korach de lier gestemd hebben? Welk eene verscheidenheid in de boeken der Profeten, tusschen eenen Jesaja en Jeremia, eenen Ezechiël en eenen Daniël! Welk eene verscheidenheid van stem in de meer majesteuse boeken van het Oude en de meer kalme boeken van het Nieuwe Testament, in de Evangeliën en de Brieven, in het historische boek der Handelingen en in den profetischen toon der Openbaring; in één woord, boe groot is de verscheidenheid tusschen de verschillende boeken van den Bijbel en. tusschen verschillende gedeelten van die boeken zeiven!

En toch is er bij al die verscheidenheid waarachtige ■ eenheid des Geestes; toch kan men van dien Bijbel zeggen, dat bij alle verscheidenheid van personen, karakters, van tijden waarin de schrijvers leefden, van omgevingen waarin zij zich bewogen, van toestanden waarin zij verkeerden, één Geest, het geheel bezielt van het eerste woord van Genesis tot aan het laatste vers der Openbaring, dat het geheel het werk is van

3

Sluiten