Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit doel door onze begaafde vrienden, Ds. hasebroek , Ds. adama van schelt ema en den Heer van oosterwltk bbuijn, op passende melodiën vervaardigde liederen.

Den avond te voren waren de spreekbeurten tusschen de 20 sprekers, die zich hadden bereid verklaard, bij loting verdeeld op het kasteel Doorwerth. Misschien doet de vermelding eenig genoegen, dat onder regeling der aanwezige hoofd-commissarissen, de trekking was geschied door onzen Spaanschen broeder matamoros en de jonkvrouw des huizes.

Dus traden op spreekplaats N°. 1, onder voorzitterschap van Ds. van bhijn, Ds. schouw santvooet en Prof. valeton; op N°. 2, onder voorzitterschap van Ds. heldeing, de BBr. Ds. du saae en van den hoobn; op N°. 3, onder voorzitterschap van Br. looman, de BBr. jsssee en Ds. sypkens ; onder N°. 4, onder voorzitterschap van Ds. zegees, de BBr. Ds. van lingen en Ds. hoog; onder N°. 5, onder voorzitterschap van Ds. cohen stuaet, de BBr. bervoets en Ds. adama van scheltema. Ook werd te dezer gelegenheid de collecte aanbevolen.

Na korte pause de tweede reeks van sprekers, als: op N°. 1, de BBr. j. vooehobve en Ds. buijtendijk; op N°. 2, de BBr. Ds. j. 3. van tooeenenbergen en Ds. b\aet de la faille; op N°. 3, de BBr. Ds. nonhebbl en looman ; op N°. 4, de BBr. veebeek en Ds. baegee ; op N°. 5, de BBr. Ds. de moen en Ds. gann dun 1). De meesten dier toespraken volgen hier achter. Of in de regeling en geheele wijze dezer zaak niet nog ietwat te wenschen overig blijft?... velen hebben zich in dien zin geuit, en wie zal het ontkennen? Maar aldoende leert men. Aan

') In plaats van de door ongesteldheid of anderzins verhinderde BBr. Ds. ten bokkel, Ds. gewin en westhofï (van Utrecht), traden onvoorbereid de BBr. Ds. van lingen, looman en Ds. j. j. van

tooren enbergen Op.

Sluiten