Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toon te stellen; waarom wij in een broederlijken geest, zonder iemand te kwetsen alleen der waarheid getuigenis geven, niet gezind zijnde, voorts op eenig geschrift hieruitvloeijende te antwoorden en hopen wij dat de waarheid kracht moge doen op het hart van C. van den Oever; zijn I kerkenraad en vrienden, opdat zij ZEw. opregt mogen behandelen en de gemeenten gerustgesteld door dit geschrift dat er geene scheuring, maai* het heil der Kerk in alles bedoeld is. —

Ons noemende Uwe U heilwenschende Broeders.

N. WEDEMEIJER

J. JUCH.

D. KLINKERT.

Ten dienste der Gemeenten en niet tn den handel.

Sluiten