Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

examen, mede door Theologiae Doctores af te leggen, en het prediken van predikanten in andere gemeenten dan de hunne en van candidaten te ontwerpen en aan de Kerk voor te stellen; en 5°. dat zij, vóór zij daartoe in hooger beroep geroepen wordt, onbeoordeeld latende of en door wie er bij de Evangelieprediking regtmatige ergernis gegeven zij, haren wensch uitdrukke, dat alle reeds dienstdoende en toekomstige leeraren zich zeiven ernstig beproeven, of z\j opregtehjkinstemmen met en volharden bij de verklaring, die vóór de toelating tot de Evangeliebediening gevorderd wordt, en dat zij zorgvuldig zich wachten voor het verontrusten der gemeente door eene met die verklaring strijdige prediking.

Uwe Commissie bidt U de wijsheid van boven toe, welke zij bij hare beraadslagingen over dit hoogst belangrijk onderwerp voor zich zelve begeerde.

A. Slotemaker Czn. J. H. Scholten.

\Ch. G. MoNTHNi |H. übreen. J

/ J. J. van Oosterzee

Sluiten