Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen, terwijl de inwerking van de «chemische zelfstandigheid,'' waarin hij vooraf eenigen tijd gelegd was, elke bevruchting onmogelijk maakt.

Deze gouden vaginakogels worden ook door Dartigues (de la procréation volontaire des sexes; Paris 1882,) nader beschreven. Terwijl hij vooraf er op wijst, dat in de zuidelijke hemelstreken, vooral in alle mohamedaansche staten en in het algemeen daar, waar polygamie (polygynie) heerscht, de door het altijd heete klimaat sexueel geprikkelde, vrouwen, bij uitnemendheid de kunst verstaan, haar geslachtsdrift door een groot aantal kunstmiddelen te bevredigen, verhaalt hij hoe de Japansche en Chineesche vrouwen zich daartoe van een bizonder instrumentje bedienen, dat uit twee kleine, holle, evengroote, geel-koperen kogels bestaat. Ken dier kogels is ledig; in den anderen bevindt zich een tweede kleinere, en draagt den naam van «mannenkogel", welke kleinere, bij de geringste rollende beweging, geruimen tijd trilt. En juist die zachte, doch langdurige, en zich steeds herhalende beweging is het, welke der vrouw zulk een groot genot verschaft. De wijze, waarop de vrouw zich van de kogels bedient, is als volgt: eerst wordt de ledige kogel in de scheede gebracht en daar tegen den uterusmond gelegd; daarna volgt de »mannenkogel," die zijn ledigen voorganger raken moet, waarop dan, bij de geringste beweging, eene prikkeling (tinteling) ontstaat, die willekeurig lang kan worden aangehouden. Deze kogels worden, overeenkomstig de natuur van de vrouw, in verschillende grootten in den handel gebracht, doch zijn nimmer grooter dan een duivenei. De in den «mannenkogel" verborgen kogel is gedeeltelijk gevuld met kwik, en hierin nu ligt het geheim van den eigenaardigen prikkel, dien dit instrumentje in den vrouwelijken geslachtstoestel te weeg kan brengen. Aldus dartigues over dit wel wat libidineus onderwerp.

De ledige kogel wordt, op de door Casanova beschreven wijze, vooraf in eene oplossing gedompeld en dan onmiddellijk vóór de uitoefening van den bijslaap, geheel op dezelfde wijze als dartigues beschrijft, in de vagina tot aan den uterusmond geschoven, waar hij dan de ejaculatie van

Sluiten