Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digen. Het inbrengen van het, naar genoemde verhoudingen gekozen, instrument geschiedt als volgt: de scheedeingang en de baarmoederkrans worden rijkelijk gehuld in het schuim van eene zachte zeep, waarbij het licht veerend pessarium zijdelings wordt samengedrukt en tot op den bodem van de vagina wordt ingevoerd. Daar kan het, willekeurig lang, d. i. zoo noodig, tot het begin van de eerstvolgende menstruatie, blijven liggen. Sommige vrouwen nemen het wekelijks of nog meermalen uit, velen evenwel laten het, onder het gebruik van de douche (irrigator, zie later!) van het einde der eene, tot het begin van de volgende menstruatie rustig liggen. In onze praktijk raden wij der vrouw steeds, het pessarium 2 malen per week uit te nemen en daarbjj de scheede frisch te irrigeeren. Het uitnemen, dat zeer langzaam en met de noodige omzichtigheid moet geschieden, omdat anders de stalen veer lichtelijk zou kunnen breken, waardoor het apparaatje onbruikbaar wordt, leert de vrouw van den deskundige, die haar ook bij het bepalen van de voor haar bestemde maat, behulpzaam is, in zeer korten tijd, evenzeer als het opnieuw inbrengen, waarbij slechts door enkele vrouwen (met hangbuik of ook met te korte armen) gebruik gemaakt moet worden van een, — ook door mensinga aangegeven — instrumentje, den zoogenaamden inductor. Gewoonlijk blijft zulk een pessarium 3 en meer jaren goed. Bij de vernieuwing is het meestal noodig een hooger nummer van het assortiment te kiezen. Toch komt het ook voor, dat de scheede zich mettertijd vernauwt, vooral' bij toenemende, algemeene vet- . vorming, in welk geval men dan natuurlijk een pessarium met kleineren diameter inbrengt.

Bij het gebruik van pessaria hebbe men altijd het oog te houden op de mogelijkheid van, daardoor veroorzaakte, scheedekankervormingen. Zulk een geval heeft de vrouwenarts Mayer uitvoerig beschreven, doch daaruit volgt tevens, dat dergelijke gevallen, waarin de kanker zich rechtstreeks uit ontvelling (excoriatie, erosie), door pessariumdruk ontstaan, ontwikkelt, tot de hooge zeldzaamheden behooren. Daarom evenwel mag men de noodige omzichtigheid bij het gebruik van zulk een pessarium nog niet uit het oog ver»Gevaarlijke" Huwelijksgeheimen. 4

Sluiten