Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vangenis onwaarschijnlijk is. In de laatste dagen vóór het begin der volgende periode wordt de waarschijnlijkheid der foecundatie weder grooter. Natuurlijk — zegt hij — is de bevruchting ook in de 3d<= week na het begin der menstruatie mogelijk, zoodat de zekerheid van dit middel, ter voorkoming van graviditeit, uiterst gering is.

Dit laatste nu kenschetst de waarde der tijdelijke onthouding (partieele of intermitteerende kuischheid) als voorbehoedmiddel tegen zwangerschap, ten volle.

0, waren alle Menschen wijs, En hadden 't daarbij wel,

Deez' aarde waar' een paradijs; Men kende dan geen hel.

Sluiten