Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan het Hoofdbestuur werd overgemaakt ƒ 7,989,74J.

Dr. F. E. Daubanton, predikant te Amsterdam, hield den 7 November 1890 de opwekkende rede.

De Centrale Vergadering der Bijbelvereenigingen, werd den 29 September 1891 gehouden.

Wij hebben de eer daaruit het volgende mede te deelen:

Door de Bijbelvereenigingen werden uitgereikt, 128 Statenbijbels, 34 kleine Bijbels, 12 gezangboeken, 48 Nieuwe Testamenten met psalmen en op de zeeschepen 79 Hollandsche Bijbels, 12 Duitsche, 11 Deensche, 8 Zweedsche en 1 Engelschen Bijbel.

De gewone wijkingen werden gehouden, tot het inzamelen van bijdragen voor Bijbelgenootschap en Zondagscholen en het aanwinnen van nieuwe leden.

De alzoo ingezamelde gelden hebben bedragen voor het Bijbelgenootschap ƒ 226,94 en voor de Zondagscholen / 282,21J. Zes leden en zeven begunstigers werden aangewonnen.

Omtrent de Vereenigingen is te vermelden:

In de le afdeeling waren op het einde van 1890 aan de beurt van aftreding de Heeren J. Lageewelj, J. L. Schuld, P. J. Kleijkamp. G. de Boee Hz., J. de Kok , G. H. B. Pkehm en L. J. O J. van Eavesteltn, die allen werden herbenoemd, en die herbenoeming aannamen.

De op 9 Februari 1891, door het overlijden van den Heer A. P. Evees Gz., die sedert 1881 in de afdeeling werkzaam was, open -gevallen plaats is vervuld door den Heer J. Schneidee.

Sluiten