Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

tooe dex

RIN Gr VAN APELDOORN.

Leden.

Abt. 1.

De ring van Apeldoorn bestaat uit gewone leden en eereleden. ' ,■»'>.

Aet. 2.

Gewone leden zijn de dienstdoende predikanten van den ring. Eereleden zijn de eervol ontslagene predikanten van den ring, en de hulppredikers die binnen zijn ressort werkzaam zijn.

Sluiten