Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEIL DEN LEZER.

In drie Afleveringen, elk vier Preken bevattende, heb ik mij voorgesteld twaalf feeststoffen uit te geven. Gedurig werd ik daartoe aangezocht, omdat zoo velen van Gods lieve kinderen de openbare godsdienst veelal niet kunnen bijwonen, in hunne eigene gemeenten, omdat zij onder herders en leeraars leven, die, ja het brood der kerk eten, maar de leer der kerke tegenstaan en verwerpen, en openlijk die waarheden aanranden, waardoor God de IIeere op het hoogste verheerlijkt, de zondaars op het diepste vernederd worden. Zulken wilden gaarne op de pleglige en voor het Christelijk leven, hoogstgewigtigefeestdagen, Preken hebben, om met hunne huisgezinnen en vrienden te lezen. Moge de Heere daartoe dit middel dan zegenen, wanneer zij nuttig

Sluiten