Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of gij dezen dag op aarde weer zult vieren , maar geen nood! Is Hij in u geboren, voor u geboren, was die boodschap hier uwe grootste blijdschap, eens zult gij niet meer vreezen en ontroeren, maar eeuwig en altoos in het licht van Gods vriendelijk aangezigt, en door dat licht omschenen, wandelen, met de schare der verlosten; uwen Zaligmaker, uwen Christus, uwen Heere eeuwig loven, danken en verheerlijken. Geve God, in Wiens kracht gij bewaard wordt tot de zaligheid, er u hier veel in beginsel van te genieten 1 Amen.

Ps. 72 vs. ft

i

Sluiten