Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben waarin wij onbekwaam zijn op te treden. Alles komt maar daarop neder en dan prijzen en verheerlijken wij God het allermeeste, dat wij niet meer voor ons zeiven willen leven maar voor Hem, die voor ons gestorven en opgewekt is. Och I dat het zijn moge.

Geef ons, o God I nw naam te loven,

Voor 't goede, reeds aan ons gedaan, En trekt maar onze zielen na boven,

Om ijverig in Uw weg te gaan.

Ps. 72 vs. 6.

IV. Laat ons eindigen met de toepassing.

Wij hebben M. V. in die herders, de gesteldheid, de werkzaamheden, de vruchten van het zaligmakende geloof mogen opmerken. Hoe is het nu met ons? Zijn ook wij voor ons zeiven reeds met haast uitgegaan om dit Wonderkind te ontmoeten? Hebben wij ook al voor Hem op de knieën gelegen? Hebben wij ook al van Hem moeten spreken en zijn ook wij gedwongen geworden om ook in ons dagelijks beroep onder de onzen den Heere te prijzen en te verheerlijken? Gewigtige vragenI Och of gij, zoo niet op allen, toch op velen dezer vragen, ware het slechts op een' eenige, een bevestigend antwoord voor u zeiven in waarheid mogt geven. Maar wie weet of er nog niet velen onder ons gevonden worden, die het nog zeer goed zonder Jezus kunnen stellen, en hun leven vinden in de wereld en de zonde? helaas! zoo zijn en bestaan wij van nature, wij maken geen' haast om Jezus te zoeken, wij hebben altijd nog wel den tijd, menigeen stelt het uit tot zijn ziek- en doodbed, of de duivel blaast hem in, gij zijt nog te jong wilt gij nu al vroom worden, het hoofd laten hangen, u afscheiden van de wereld, dat is niet noodzakelijk, dat kan op verderen leeftijd geschieden, o, hoe menigeen is onbekeerd gestorven, zijne bekeering uitstellende, hoe menigeen ligt

6

Sluiten