Is het woord "Gereformeerd" in het vaandel der Hollandsche Chr. Ger. Kerk in Amerika een leugen in hare rechterhand?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar