Reglement voor het weduwefonds van den Amsterdamschen Ring, zoo als die bestaat uit de Nederduitsch-, Walsch- en Engelsch-Hervormde predikanten van Amsterdam, volgens de kerkelijke organisatie van het jaar 1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar