Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De navolgende personen zullen zich volgaarne belasten met de ontvangst der voor dit doel afgezonderde liefdegaven.

Amsterdam, Ds. J. P. HASEBEOEK.

De Heer J. L. GEEGOEY PIEESON. Amfam, Dr. SCHOUW SANTVOOET.

De Heer H. v. n. BROEK. Barneveld, Ds. v. TOOEENENBEEGEN. Haarlem, Ds. HOOG. Utrecht, Ds. GILDEMEESTEE.

Dr. H. E. EATJEE. Rotterdam, Ds. THEESING.

De Heer H. C. VOOEHOEVE. ?; %^'}SraBMm, Db. J- H. GTJKN1NG, Jr.

Ds. WESTHOEF. Hemmen, Ds. O. G. HELDEING. Leiden, Ds. TICHLEE.

De ondergeteekende, met Dr. H. E. Eatjee sedert jaren bekend, beveelt gaarne op zijn verzoek bovenstaand liefdewerk in de liefderijke aandacht zijner Broederen in de bediening en der vaderlandsche gemeenten aan.

Utrecht, 13 Noy. 1862. N. Beets.

Sluiten