Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het hoogste bestuur der Kerk berust, U eenvoudig en duidelijk moogt verklaren, of g# van oordeel zijt,ydat de Belijdenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, zijnde de Belijdenis des Geloofs, de Heidelbergsehe Catechismus en de Leerregels, vastgesteld in de $j/node, gehouden te Dordrecht in 1618 en 1619, voor deze Kerk» hare besturen, predikanten en godsdienstonderwijzers verbindend is, Ja of Neen t

A

den Junij 1855.

Sluiten