is toegevoegd aan je favorieten.

Uw werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mede van onzen arbeid, van ons geloofsleven, van ons leven in gezin, maatschappij, school en kerk, hangt veel af voor de toekomst. God wil eenmaal de middelen en den middellijken weg. Tegen de zonde moet gestreden in zijne kracht. Tegen de invloeden van satan, van de wereld, van het booze hart moet gewaakt.

En dan — ziende dat alles, en ook met 't oog op de donkere tijden, die wij beleven, met het oog op de gerichten Gods, die op de aarde zijn, met het oog op de zware taak, die ons wacht, te midden van dat alles; en onder dat alles stijge omhoog de ootmoedige bede: „Uw werk, o Heere! behoud dat in het leven in het midden der jaren."

Thans zijn wij gekomen tot eenen mijlpaal, waar wij hebben op te richten een Eben-Haëzer.

En als wij dan de oogen achterwaarts wenden, dan past ons eene dankbare belijdenis, omdat we herdenken een werk onzes Gods.

Als wij de oogen voorwaarts richten, past ons eene ootmoedige bede met 't oog op de toekomst der gemeente.

Het verleden sterke en stale ons voor de toekomst. Wat toen geschied is, spore ons aan, getrouw voort te gaan, ziende in het gebod.

Eenmaal gaat de strijdende kerk over in de triumfeerende, om eeuwig te zingen van de daden Gods.

Maar hier op aarde zingt die gemeente door het geloof „De Heere zal het voor mij voleinden."

En smeekt zij, gesteund door die wetenschap: „Laat niet varen de werken Uwer handen."

„Uw werk, o Heere! behoud dat in het leven in het midden der jaren." Amen.