Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorts zullen o.a. nog de volgende onderwerpen behandeld worden:

De waarheid van het Christendom.

Wat heeft Jezus de menschheid gebracht?

Geloofsverzekerdheid.

Het Geloof in de Voorzienigheid Gods.

De noodleugen.

Zonde.

Preeken. m

Waarom laat men zich aannemen tot Lidmaat?

De plaats der Kerk in£de samenleving.

Schriftgezag.

Lectuur.

Vriendschap.

Beroepskeuze.

Godsdienstige opvoeding.

Coëducatie. liPI De Christen in militairen dienst.

Voor- Het voornemen bestaat om Series te geven, elk van 10 nummers, waarden Maandelijks verschijnt een nummer, in omvang van één a twee vel . .van druks, behalve in Juli en Augustus.

inteeke- De orde waarin de nummers verschijnen, is geheel willekeurig. nrt'pgr Echter toch zoodanig, dat een serie een geheel vormt. , p De abonnementsprijs is voor de 1» serie gesteld op f 3.60 en zal

voor de volgende series gehandhaafd blijven, tenzij door bijzondere omstandigheden verhooging noodzakelijk is.

Losse nummers worden in beperkt getal verkrijgbaar gesteld a f 0.45.

g: j. a. ruys

Ter perse;

G. A. VAN DER BRUGGHEN

De Vrijheid van een Christenmensch.

G. J. A. JONKER

Bijbelgebruik.

P. J. MOLENAAR

Kerkgaan.

Dr J. A. CRAMER

Christendom en Cultuur.

Utrecht

Sluiten