Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eerste schier onleesbaar werd, en toch — na een tijd weder opkomt, als het door een geoefende hand wordt bewerkt. Ja, dat zijn de regte theologen der toekomst, die hun studeercel te gelijk tot eenzaam bidvertrek wijden, en waar zij de gewijde Schriften doorzoeken met het oog van den scherpzinnigsten criticus, toch ook de uren kennen, dat zij haar opslaan met het hart van een zoon, die den raad van zijn trouwen Vader verlangt; met het oog van den zondaar, die zijn eigen vrijbrief wil lezen. Laat toch niemand meenen, dat zulk een christelijk geloofsbeginsel de dood is voor waarachtige en zelfstandige wetenschap; de aard der zaak leert reeds anders, en wilt gij voorbeelden, ik beroep mij op het woord van een even diepzinnig als beminnelijk Godgeleerde in Duitschland, voor weinig weken ontslapen , die ook onder ons niet onherdacht mag blijven; een denker, als weinigen; een ketter, zoo gij wilt, in de laatste jaren vooral niet zonder groote oorzaak van veel verdacht, dat ook ik niet voor mijne rekening neem; den edelen Rothe bedoel ik, die in de voorrede zijner Ethik verklaarde, en het na twee en twintig jaren bij de vernieuwde editie liet staan') ,/das Fundament alles meines üenkens, das darf ich ehrlich versichern, ist der einfache Christenglaube, wie er (nicht etwa ein Dogma und irgend eine Theologie) seit

1) Rothe, Ethik, 2 Aufl. I. s. XVI.

Sluiten