Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel niet gekozen worden. De uren vliegen om, al zijn het er vier en al brandt de Juhjzon fel. Wie vraagt er ook naar, als de ziel naar den levenden God dorst? Zoo ging het al verder. Jan Arendsz. het zich ook elders niet wachten en men verwonderde zich, dat deze eenvoudige leek de heilige schriftuur zoo bekwamelijk verklaren kon, en in zulk een lang sermoen, ook van vier uren, zulk eene goede orde wist te gebruiken.

Op verschillende plaatsen, ook in de provincie Utrecht, preekte men alzoo in de open lucht, en of men er uren ver om moest loopen, en of men zich allerlei bezwaren en gevaren er om moest getroosten, men ging, en genoot, en verkwikte zich aan Gods Woord, en wat men zich een jaar vroeger niet zou hebben durven voorspellen, dat hoorde en zag men thans door Gods genadige beschikking. Hoe jammer, zeggen wij, dat de beeldenstorm daarop gevolgd is, waardoor grootere magtsontwikkeling uitgelokt werd van de zijde der vijanden, waardoor bepaald in de zuidelijke Nederlanden het heerlijke werk der Evangeheprediking verstoord is geworden. Een jaar later, daar is Alva, daar woedt de bloedraad, daar worden velen omgebragt, die op eene of andere wijze deel ook aan de Hagepreken hebben genomen. Maar gelukkiger dan de zuidelijke provinciën is Noord-Nederland geweest. Wel hebben ook hier stroomen bloeds moeten vergoten worden, voordat wij hier geheel vrij waren en vrij verklaard werden. Maar de vrije Evangeheprediking, hoe ook tegenge-

Sluiten