is toegevoegd aan je favorieten.

Drie tijdpreken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God is onze Vader en heeft ons allen even hef — ik geloof ook niet aan de predestinatie; zoo gaat hij voort — en een derde heeft weer iets anders tegen die „wijsheid Gods;" bijv. dat vele millioenen heidenen sterven, zonder dat zij van Jezus gehoord hebben, en derhalve verloren gaan, hetgeen God had kunnen voorkomen, indien het geloof in Jezus niet door Hem tot voorwaarde was gesteld van de zaligheid. Maar daar nadert nog eene talrijke schare, die door hare woordvoerders ons zeer bedaard komt verzekeren, dat het apostolisch Evangehe inderdaad „Gods wijsheid" niet kan zijn, om de zeer eenvoudige en alles afdoende reden, dat sommige van de feiten, waarop zeer veel gebouwd is, geen feiten zijn, en sommige verklaringen, waarvan veel afhangt, niet waar zijn. De wonderen hebben geen plaats gehad, Jezus is niet uit het graf opgestaan, Hij is de zoon van Jozef en Maria. Een persoonlijk voorbestaan moet niet aan Hem toegeschreven worden. Wij hebben niet in Hem te gelooven, om zalig te worden. Hij is niet te beschouwen als Middelaar. Hij heeft — en dat is zijne groote verdienste — eene nieuwe godsdienst gesticht, de godsdienst der liefde, en als wij God nu hef hebben en in alle menschen onze broeders zien, dan hebben wij de godsdienst van Jezus. Het Evangehe, zooals het in het Nieuwe Testament te vinden is, moet geacht worden „verouderd" te zijn. Het voldoet niet aan de behoeften van den nieuweren tijd. Wij hebben eene nieuwe christologie noodig, eene prediking ", die ingang