is toegevoegd aan je favorieten.

De leervrijheid in de kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tes"? En het Avondmaal! Die niet gelooft, dat Jezus is gestorven voor onze zonden, tot vergeving van onze zonden, opdat wij in Hem geloovende de vergeving van onze zonden hebben zouden, moest althans zoo bescheiden zijn , dat hij zich onthield van de bediening des Avondmaals. — Leervrijheid, vrijheid om te leeren al wat hij wil, hij, de Predikant, die telkens bij de kerkelijke plegtigheden en de christelijke feesten stuit op . .. waarop? — op die eeuwen oude getuigen uit den grijzen voortijd, die daar... zwijgend staan en zoo welsprekend zijn in hun zwijgen .. . en eigenlijk eenvoudig zeggen: Schaf mij liever af, ruim mij liever uit den weg, of predik dat Evangelie, waarop ik ben gegrond, waaruit ik voortgekomen ben. —

Ik heb daar zoo eenvoudig voortgeschreven, als of ik u bij mij had, tegenover mij, alsof ik u voor mij zag, mij geduldig aanhoorende en uitlokkende, om maar eens vrij uit te spreken. Vindt gij toch eigenlijk niet, dat Leervrijheid in de Kerk eene absurditeit is ?

Wat is toch de Kerk? Zij is in geen geval' eene verzameling van menschen zonder eenigen band, zonder eenig gemeenschappelijk beginsel en doel. De Kerk, de Christelijke Kerk, is toch niet te denken afgescheiden van Jezus, den Christus, dien zij voor den Christus moet houden, zoolang zij Christelijke Kerk wil genaamd worden. Waarom anders, dan omdat zij Hem voor den Christus houdt, heet zij de Christelijke? Waarom werden de volgelingen van