Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verderfelijk genoemd heeft. Konden de muizen spreken, zij zouden geen lofrede op de zegenrijke werkzaamheid van die huisdieren houden, die wij er toch in het belang van de huisselijke orde op nahouden, en een zeker kruid, dat verderfelijk voor die lastige gasten is, leggen wij, meen ik, bijv. achter onze behangsels als heilzaam middel, niet vóór, maar tegen hen. De voorbeelden laten zich gemakkelijk vermer nigvuldigen. Openbaarheid is verderfelijk voor knoefjerij. Grondig naauwkeurig onderzoek der natuur is verderfelijk voor bijgeloof en ongeloof. Vrije Hoogescholen zijn verderfelijk voor duisterlingen, en eene briefwisseling als de onze is verderfelijk voor de nevelen en het misverstand, waaronder ons vraagstuk nog zucht. Zoodat ik slechts wil doen uitkomen, dat met het woord „verderfelijk" op zich zelf nog niets gezegd is, om eene zaak zonder verderen omslag aan de algemeene afkeuring prijs te geven.

Mijne oratie, dit lag in mijne bedoeling, moet verderfelijk zijn voor elk streven, om de vrijheid der Theologie ten koste van die der Kerk, of de vrijheid der Kerk ten koste van die der Theologie te verheffen en op den voorgrond te plaatsen. Immers sta ik de gelijke en gelijktijdige eerbiediging van beider vrijheid voor, en wel in den zin, waarin ik er over gesproken heb. Nu is het zeer wel mogelijk, dat men het óf met het geheel, óf met de eene of andere helft niet eens is. Dat dit plaats zou vinden verwachtte ik. Maar zij, die het niet met mij eens zijn, en tot mij zeggen: wat gij daar verdedigt acht

Sluiten