is toegevoegd aan je favorieten.

Andwoord aan "een jurist" op zijn open brief over een pleidooi van Tyrus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uw onverwachte Brief, hooggeschatte vriend! heeft een tweeledigen indruk op mij gemaakt. De inhoud was mij, gelijk trouwens al wat gij geschreven hebt, tot blijdschap en leering. De hoofdgedachte van uw vertoog, namelijk dat de mensch niet slechts naar zijn stoffelijk bestaan een deel der Natuur is, maar ook naar zijn geestelijk wezen boven haar verheven; zoodat het bovennatuurlijke, wel verre van met de eischen van het menschehjk denken en wezen in tegenspraak te wezen, integendeel bij uitnemendheid menschehjk is — deze hoofdgedachte heeft mijne volkomene toestemming, en ik verblijd mij in de ernstige en waardige wijze waarop zij door U bepleit werd. Maar dat gij uwen brief aan mijn persoon richt, en mij uitnoodigt om mij in den wetenschappelijken strijd tegen de zich modern noemende theologie te mengen, dit heeft mij in-