Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan ook werkelijk in den geloove gestaan, een open oog gehad voor eigen zonde gelijk voor de zwakheid en ellende, veelszins aan onze toestanden verbonden, en met de getrouwe dienstknechten wakende en biddende de toekomst zijns Heeren gewacht.

Zoo heeft dan ook zijn Heer een stille, gelijkmatige leiding aan zijn levensloop kunnen geven. Bepaaldelijk schijnt een der werkzaamste middelen die doorgaands voor Gods kinderen noodig blijken te zijn als zij den gevaarlijken weg van maatschappelijke of kerkelijke eere bewandelen, uitwendige vernedering, voor onzen in den grond zoo ootmoedigen vriend niet noodig te zijn geweest. Wel heeft het hem aan beproeving van menigerlei aard niet ontbroken. Hoogstgelukkig echtgenoot en vader, heeft hij evenwel in zijn persoonlijk leven ook aandeel aan strijd en smarten gehad. En als evangeliedienaar is hij vooral hierin beproefd, dat hij van het voornaamste dat hem aan 't hart lag in zijn arbeid, de vruchten niet zelf heeft mogen zien. Na lang te hebben moeten wachten en geduldig strijden eer het Seminarie, het kind zijner liefde en zijner gebeden, tot stand kwam, heeft hij het niet zelf mogen openen, omdat hij eenige maanden te voren

Sluiten