is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van het eeuwfeest van den terugkeer der Paters Minderbroeders in hun klooster op de Biest te Weert 1836-17 April-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| | KONINKLIJKE JNSTWERKPLAATSCN

BJ-IQMRI WEERT 4-IOOqSTOAAT 25

J TELEFOON 52

l~POSTÜI.iO ^7752

HOTEL - CAFE - RESTAURANT

„DE VESPER"

KORENMARKT 7 WEERT TELEFOON no. 91

Bondshotel A. N. W. B. Prima keuken. Billijke prijzen.

Prop. G. v. d. EIJNDEN-v. d. DUNGEN.

UNICUM WEERT

CONSTRUCTIE WERKPLAATS

Telefoon 86 — Kasieelswal Motoren — Machines — Constructiewerken — Electr. Lassen Vervaardigen van Ontwerpen

KERKORGELBOUWERS

GEBRS. VERMEULEN - WEERT

HARMONIUMS PIANO'S

ELECTRISCHE WINDMACHINES

EERSTE WEERTER STOOMVERVERIJ EN CHEMISCHE WASSCHERIJ

C. VAN DEN BROEK WEERT

VLUGGE BEDIENING BILLIJKE PRIJZEN

OPGERICHT 1906 - TELEF. 201 GIRO 241112

Verkoopvereeniging „St. Antonius"

Weert

EXPORTSLACHTERIJ EN BACONFACTORY

Directeur: G. Saes. Secretaris: J. J. Biemans.

VLEESCHWAREN EN CONSERVEN.

PIJPENFABRIEK

JACQUES BERGMANS

Weert

M. & J. VAN WEGBERG - WEERT

LANDBOUWWERKTUIGEN EN MACHINERIEËN ♦♦

REPARATIE-INRICHTING VOOR ALLE VOORKOMENDE MACHINES.