is toegevoegd aan je favorieten.

Waarom heb ik mijne kinderen laten vaccineeren ?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neerd is. De dokter raadt de moeder aan zich te laten vaccineeren om des te geruster het kind te kunnen oppassen. De moeder weigert en blijft weigeren om des gewetenswil, hoe ook de dokter er op aandringt en haar zegt, dat het geweten er niet mee te maken heeft, doch eindelijk zegt zij: Welnu dokter, ik zal mij laten inenten, maar dan moet gij eerst spek eten!

Ziedaar gel. Br.! de redenen van mijn gedrag en mijne gedachten over de vaccine. Gij ontvangt hierbij tevens Mr. I. da Costa's denkbeelden over dezelfde zaak. Dat is meer dan waarop ik u had kunnen doen hopen. Dat gij over deze toegifte u meer verblijdt dan over mijn brief, dit zal ik u wel het allerlaatste kwalijk nemen. Dat gij ze beide zult lezen mag ik echter vertrouwen en met den wensch, dat geen van beide u geheel onbevredigd zal laten, blijf ik als altoos, de uwe in den Heere, H. de COCK.

Kampen, Febr. 1871.