Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOÜ D').

blz.

Voorbede 111 •

HOOFDSTUK I. Literatuur over de geschiedenis der Ned. Herv. Kerk m

deze eettw

t.

HOOFDSTUK II. Geschiedenis der theologie 14-

HOOFDSTUK III. Geschiedenis der kerkinrichting 19.

HOOFDSTUK IV. Geschiedenis der Kerk tot 1875 25.

HOOFDSTUK V. Dr. A. Kuyper en zijné kerkrechtelijke idealen . . . 31.

HOOFDSTUK VI.

De strijd van Dr. A. Kuyper 36.

HOOFDSTUK VII. De doleantie; besluit ^l.

corrigendum.

Op blz. 8, nootvoor kerkelyh-pólitieke te lezen kerkrechtelijke. ') Deze inhoudsopgave is van de hand van den vertaler.

Sluiten