is toegevoegd aan uw favorieten.

De goede strijd gestreden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORT VERSLAG.

Op Vrijdag 26 April ging de mare door ons land: „Ds. Boone is overleden".

Deze leeraar van de Oud-Geref. Gemeente was bekend door geheel Nederland en had zeer vele vrienden; het zullen er dan ook maar zeer weinigen zijn die zyn heengaan niet betreuren en betuigen dat wy' in hem veel zijn verloren. Ja, Geliefde Lezer, wij zijn een bidder kwijt. Gods volk wordt weggehaald en wat komt er voor in de plaats? Het wordt steeds al minder en minder.

Nu behoeven wy echter over Ds. Boone niet te treuren, daar hy verlost is van alles hier beneden en heeft met recht door genade „Den goeden strijd gestreden".

Hier wordt U aangeboden de Ly'kreden en toespraken gehouden by zyn begrafenis. Vele honderden menschen waren uit alle oorden des lands opgekomen om de laatste eer aan den overledene te bewijzen. Toen dan ook om ca. 10 uur de kerkdeuren opengingen stroomde het volk naar binnen en in zeer korten tyd was de kerk tot in alle hoeken gevuld.

De geachte ouderling v. Harmeien uit Den Haag opende deze plechtigheid door te laten zingen Psalm 68 : 2 en las voor uit den tweeden brief van Timotheus het 4e hoofdstuk, waar dan ook Ds. Blaak zyn tekst uit gekozen had als lijkrede. Deze rede alsmede alle de toespraken zyn door den stenograaf, den heer A. Bulk uit Utrecht, nauwkeurig opgeteekend en weergegeven in dit boekje.

Mocht het een en ander nog gezegend worden is de wensch en bede van den

UITGEVER.